ES projektai

image description

PROJEKTAS Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0998 „E. komercijos modelio diegimas UAB „Redus LT“, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą“

Projektas „E. komercijos modelio diegimas UAB „Redus LT“, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.
Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti e. komercijos modelį UAB „Redus LT“, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.
Projektui įgyvendinti skirtas 65.800 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.
UAB „Redus LT“ yra nuo 2012 m. veikianti įmonė, vykdanti verslą keliuose segmPROJEKTAS Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0998 „E. komercijos modelio diegimas UAB „Redus LT“, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą“

Projektas „E. komercijos modelio diegimas UAB „Redus LT“, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. entuose:
- Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas.
- Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti naują el. prekybos platformą, kuri sudarys galimybę klientams patiems atlikti užsakymą nuotoliniu būdu.
Ši platforma leis įmonei racionaliai bei tikslingai naudoti išteklius bei suteiks postūmį didinti pardavimo pajamas.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. vasario 9 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. vasario 10 d.

Sprendimas: Infomedia