Privatumo politika

Privatumo politika (toliau – „Politika“) paaiškina, kaip UAB “Redus Lt” (toliau – „Bendrovė“) savo veikloje bei interneto svetainėje http://www.redus.lt (toliau – “Svetainė”) renka ir tvarko lankytojų (klientų) informaciją, taip pat Politikoje nurodyta kitą informaciją apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Sąvokos „Jūs“, „Jūsų“, „lankytojas“ ir “klientas” reiškia subjektą, asmenį, įmonę ar organizaciją, besinaudojančią mūsų Svetaine ar bet kokiu kitu būdu mums pateikiančią asmens duomenis. Žodžiais „mes“ ir „mūsų“ vadinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta įmonė UAB “Redus Lt”.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Bendrovės interneto svetainėje, kai tiesiogiai pateikiate savo duomenis Bendrovei, kai gauname su Jumis susijusius duomenis iš valstybės institucijų ar kitų šaltinių bei siekdami tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, kurių šalis Jūs esate. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas Bendrovės atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Ši Politika nėra taikoma jokioms trečiųjų šalių svetainėms ir programoms, kurias galite rasti per mūsų Svetainę, įskaitant tas, kurios gali būti susijusios su mūsų paslaugomis. Prieš spustelėdami bet kokias nuorodas, turėtumėte peržiūrėti trečiųjų šalių svetainių ir programų sąlygas bei privatumo politikas.

Perskaitykite šią Politiką ir, jei kils klausimų, susisiekite su mumis el. paštu reduslt.apskaita@gmail.com. Laikysime, jog visi šios Svetainės lankytojai atidžiai perskaitė šią Politiką ir sutinka su jos turiniu. Jeigu nesutinkate su šia Politika ar bet kuria jos dalimi, prašome nesinaudoti mūsų Svetaine.

1. ASMENS DUOMENYS KURIUOS RENKAME IR TVARKOME

Bendrovė renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:
• Prisijungimo duomenis, kuriuos mums pateikiate kurdami paskyrą Svetainėje, fiziniams asmenims: Vardas, Pavardė, El. paštas, Telefono numeris, Prisijungimo vardas, Slaptažodis, Asmens kodas; Juridiniams asmenims: Įmonės pavadinimas, Įmonės kodas, PVM kodas, El. paštas, Telefono numeris, Adresas, Prisijungimo vardas, Slaptažodis.
• Kontaktinius duomenis: adresas, el.paštas, telefono numeris.
• Komunikacijos informaciją, t.y. laiškus, pokalbius, žinutes, kuriuos pateikiate, kai bendraujate su mumis klientų aptarnavimo el. paštu ar bet kokiu kitu būdu. Mes renkame ir saugome susirašinėjimo turinį ir visą informaciją, kurią mums pateikiate ar atskleidžiate. Siekdami atsakyti į Jūsų užklausą, galime pasinaudoti Jūsų mums pateikta informacija el. paštu, pokalbiuose, pirkimų istorijoje ir kt.
• Duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti: užsakymo duomenys, pristaymo adresus, paskyrose ir sąskaitose esantys duomenys, informacija apie klientų įsigytas prekes ar paslaugas ir kt.
• Viešai prieinamus asmens duomenis. Bendrovė gali rinkti asmens duomenis iš viešai prieinamų šaltinių, kai to reikia tinkamam paslaugų atlikimui ar esamam Svetainės funkcionalumui palaikyti.

2. TEISINIAI PAGRINDAI KURIAIS RENKAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

Bendrovė gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su Bendrove sudarote prekių pirkimo ar paslaugų teikimo, ar kitą sutartį ar Jūsų kreipimasis į bendrovę atitinkamais klausimais bei apsilankymas Bendrovės Svetainėje. Bendrovės teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai Bendrovė tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo Bendrovė gali tvarkyti asmens duomenis. Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

3. BENDROVĖS SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS

Kuomet lankotės mūsų Svetainėje ar susisiekiate su mumis kitais el. komunikacijos kanalais, Bendrovė automatiniu būdu taip pat gali rinkti Jūsų asmens duomenis.
• Slapukų renkamus duomenis. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos naršyklė išsaugo Jūsų kompiuteryje, kai apsilankote mūsų Svetainėje. Mes naudojame slapukus, kad pagerintume Svetainės veikimą bei palengvintume naudojimąsi.Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų naudojamus slapukus, susipažinkite su mūsų Slapukų politika.
• Viešai prieinamus asmens duomenis. Bendrovė gali rinkti asmens duomenis iš viešai prieinamų šaltinių, kai to reikia tinkamam paslaugų atlikimui ar esamam Svetainės funkcionalumui palaikyti.
Surinktus duomenis apie Bendrovės Svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

4. VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
• vykdyti lankytojo pateiktus užsakymus;
• siekiant identifikuoti lankytoją;
• sukurti paskyrą;
• užtikrinti Svetainės saugumą;
• teikti paslaugas, sudaryti ir vykdyti sutartis; administruoti klientų duomenų bazę;
• atsakyti į lankytojų klausimus, komentarus ar užklausas;
• spręsti problemas, susijusias su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu ir panaudojimu;
• susisiekti su klientais, pasikeitus įsigytų paslaugų sąlygoms;
• siųsti sąskaitas ir kitą su paslaugomis ir/ar prekėmis susijusią informaciją;
• vertinti klientų mokumą ir valdyti galimą įsiskolinimą;
• gerinti paslaugų kokybę;
• kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pvz. tvarkyti mūsų darbuotojų duomenis;
• sužinoti lankytojų nuomonę apie mūsų teikiamas paslaugas;
• užtikrinti duomenų saugumą ir užkirstikelią sukčiavimui;gerinti paslaugų kokybę;
• skelbti lankytojų atsiliepimus ir rekomendacijas;
• vykdant įstatymuose numatytas pareigas ar teises;
• užkirsti kelią piktnaudžiavimui Jūsų siūlomais produktais ir/ar paslaugomis.
Pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate ir savanoriškai sutinkate, kad Bendrovė valdytų ir tvarkytų Jūsų asmeninius duomenis, laikantis šios Privatumo politikos, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų reikalavimų.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIAISIAIS ASMENIMIS

Bendrovė asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Bendrovei tam tikrus darbus ir teikia paslaugas. Nė vienam iš tiekėjų ar trečiųjų asmenų Bendrovė neduoda leidimo naudoti Jūsų asmens duomenų bet kuriuo kitu būdu ir reikalauja imtis Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonių. Asmens duomenys gali būti perduoti šių kategorijų tretiesiems asmenims:
• informacinių technologijų bendrovėms ir asmenims, kurie duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
• buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonėms ir asmenims;
• bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų rinkmenas ar administruojančioms skolas.
Bendrovė taip pat gali atskleisti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims:
• kai to reikalauja teisės aktai, teismų sprendimai, nutarimai ir nutartys, bei kiti teisėti teisėsaugos institucijų reikalavimai;
• atsakant į teisėtas valstybės institucijų užklausas, taip pat siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą bei įstatymų vykdymo reikalavimus;
• dėl verslo pardavimo, perdavimo, jungimo, bankroto, restruktūrizavimo ar kitokio reorganizavimo;
• siekiant apginti mūsų arba trečiųjų šalių teises, teisėtus interesus ar turtą;
• siekiant apsaugoti kitų asmenų teisę į privatumą.

6. SLAPUKAI

Slapukas (ang. Cookie) tai nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote. Išsaugotas Jūsų įrenginyje, slapukas užtikrina mūsų svetainės funkcionalumą, padeda Jus atpažinti, kai pakartotinai apsilankote mūsų svetainėje.
Norėdami sužinoti daugiau apie naudojamus slapukus, žiūrėkite mūsų slapukų politiką
Daugiau informacijos apie tai, kaip ištrinti slapukus, taip pat kitą naudingą informaciją, susijusią su slapukų naudojimu, galite rasti svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

7. SPECIALIŲJŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Mes nerenkame specialiųjų kategorijų duomenų, tokių kaip politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, rasinė ar etninė kilmė, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys arba duomenys, susiję su seksualine orientacija.

8. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Šioje Svetainėje galite rasti nuorodas į trečiųjų šalių svetaines arba programas, tačiau Bendrovė neatsako už tokiose svetainėse renkamus duomenis bei jų panaudojimą. Prieš spustelėdami bet kokias nuorodas, prašome peržiūrėti trečiųjų šalių svetainių ir programų sąlygas bei privatumo politikas.

9. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir Bendrovės informacinėse sistemose. Bendrovė saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Bendrovės teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
Jeigu norite ištrinti savo paskyrą ir nutraukti duomenų saugojimą, galite tai padaryti siųsdami Bendrovei prašymą, žemiau nurodytais kontaktais, tačiau įspėjame, jog tokiu atveju paslaugų teikimas Jums gali būti nutrauktas. Atminkite, kad net ir gavę prašymą ištrinti Jūsų duomenis, mes galime išsaugoti dalį Jūsų duomenų, kai tai būtina mokesčių, teisinės atitikties ir audito tikslais.
Bendrovė imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

11. JŪSŲ TEISĖS

Jūs, kaip mūsų Svetainės lankytojas, turite teisę:
• būti informuotam, t.y. kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie Bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Bendrovė juos tvarko.
• susipažinti su savo asmens duomenimis.
• reikalauti ištaisyti duomenis, t.y. kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi ar netikslūs.
• reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), t.y. kreiptis į Bendrovę su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
• reikalauti apriboti duomenų tvarkymą.
• reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;
• į duomenų perkelimą.
• atsisakyti pateikti asmens duomenis. Tokiu atveju Jūs automatiškai atsisakote savo pretenzijos dėl Bendrovės teikiamų paslaugų kokybės, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Duomenų subjekto pageidaujamas / užsakytas paslaugas/ prekes. Tokiu atveju Bendrovė turi teisę atsisakyti teikti Jums paslaugas, jeigu šių paslaugų teikimas susijęs su Jūsų asmens duomenų gavimu.

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į už asmens duomenų apsaugą Bendrovėje atsakingą asmenį, elektroniniu paštu reduslt.apskaita@gmail.com. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija dokumentus priima paštu, elektroniniu paštu L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt.
Pateikdamas prašymą, Jūs privalote patvirtinti savo tapatybę šiais būdais: 1) jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Bendrovę – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją; 2) jei prašymas pateikiamas paštu ar el. paštu – pateikti Jus identifikuojančius Bendrovėje duomenis; 4) jei prašymas įteikiamas per atstovą − pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją, pridedant ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimo kopiją).

12. DUOMENŲ APSAUGA

Jūsų asmeninių duomenų apsaugai pasitelkiame aukščiausios kokybės serverius, kuriuos gali pasiekti tik įgalioti asmenys. Mūsų Svetainė reguliariai stebina interneto svetainių priežiūros įmonė, kurios tikslas nustatyti, ar nėra kokių nors pažeidžiamų vietų ar kibirnetinių atakų, kurių metu galėtų nukentėti jūsų asmeniniai duomenys.

Informacijos perdavimas internetu ir/ar mobiliaisiais ryšio tinklais dažnai yra siejamas su rizika. Mūsų naudojamų priemonių gali nepakakti, kad garantuoti Jūsų Asmeninės informacijos saugumo, jeigu Jūs asmeniškai nesilaikysite saugumo taisyklių naudojantis internetu. Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad Jūs esate atsakingi už savo prisijungimą ir slaptažodžio slaptumą.

13. PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJIMAS

Mūsų Politika gali būti keičiama, atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją ar teisės aktų reikalavimus. Bendrovei atnaujinus Politiką, naujoji versija bus paskelbta interneto svetainėje http://www.redus.lt. Esant esminiams Politikos pakeitimams galime su Jumis susisiekti, siųsdami elektroninį laišką ar informuodami Jus kitu būdu.

14. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu:
reduslt.apskaita@gmail.com
Dubysos g. 31, Klaipėda LT-91181
+370 677 27510